Over Vrede

Johannes C. van Nieuwkerk
2 min readDec 23, 2023

Belangentegenstellingen komen overal voor. Er zijn echter twee manieren om met conflicten om te gaan. De eerste manier is verder uit elkaar groeien door divergentie en “oorlogen” te voeren; de tweede is naar elkaar toe te groeien door convergentie en geschillen samen op te lossen.

Kijkend naar de wereld van vandaag, dan domineert helaas het uit elkaar groeien; er heerst overal wrijving. Tegelijkertijd zijn er grote existentiële bedreigingen voor de mensheid, zoals klimaatverandering, ongelijkheid en gedwongen migratie, die dringend samen aangepakt moeten worden. Alleen convergentie kan dit bewerkstelligen. Hoe?

Het zijn meestal de radicalere politici die tegenstellingen laten escaleren en olie op een conflictvuur gooien, waarbij ze hun strijders mobiliseren om hen te steunen. Met twee mogelijke resultaten tot gevolg: het eerste is een totale nederlaag van één partij; het tweede is een compromis in de vorm van een staakt-het-vuren.

Maar een wapenstilstand is niet het einde van een geschil; het is slechts het begin van een proces van vredesopbouw. Zelfs wanneer er sprake is van een totale nederlaag van één van de beide partijen, zal de haat die ontstaat in de toekomstige generaties van de verslagen partij het conflict in de komende decennia waarschijnlijk doen herleven. Een staakt-het-vuren of wapenstilstand is dus nog geen vrede.

Verzoening en harmonie komen evenmin tot stand door het definiëren van grenzen of tweestatenoplossingen. Het maximale resultaat van het optrekken van een afscheiding is een duurzame wapenstilstand, maar het conflict zelf blijft levend en kan op elk moment weer ontbranden.

Dus wat is de sleutel? De meerderheid van beide partijen in een conflict is doorgaans gematigd, lijdt, en leeft in angst voor elkaar. Het antwoord is ervoor te zorgen dat er contact is en er uitwisseling plaatsvindt. Er moeten concrete activiteiten op basis van vrijheid en gelijkheid tussen de twee getroffen groepen opgezet worden.

Het resultaat is dat mensen naar elkaar toegroeien door wederzijds begrip en door empathie voor elkaar te ontwikkelen, wat leidt tot vertrouwen. Alleen dit pad leidt naar een duurzame vrede en het voor altijd oplossen van een conflict.

--

--